+387 33 843107 info@zffbih.ba
Select Page

Zaštitni fond ima pravo na naknadu od lica koje je odgovorno za štetu, tj. od vozača koji nije bio osiguran.

Vlasnik i vozač neosiguranog vozila odgovaraju za nastalu štetu cijelom svojom imovinom.