+387 33 843107 info@zffbih.ba
Select Page

OSIGURAJTE SVOJE VOZILO NA VRIJEME!

Zaštitni fond ima pravo na naknadu od lica koje je odgovorno za štetu, tj. od vozača koji nije bio osiguran. Vlasnik i vozač neosiguranog vozila odgovaraju za nastalu štetu cijelom svojom...

STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA!

Vožnja neosiguranim vozilom je najskuplja vožnja. Naknada štete podliježe oduzimanju pokretne i nepokretne imovine. Svaka osoba koja ima u posjedu ili u vlasništvu vozilo u upotrebi u Federaciji BiH, na cestama ili u područjima dostupnim javnosti i koja ne pribavi...