+387 33 843107 info@zffbih.ba
Select Page

Naglašava se da u slučaju štete uzrokovane neosiguranim motornim vozilom Zaštitni fond Federacije BiH ima zakonsko pravo potraživati od vlasnika i vozača neosiguranog vozila cjelokupno isplaćeni iznos štete, kamata i troškova.

Odgovornost vlasnika i vozača neosiguranog vozila za nastalu štetu nije ograničena jer se ne radi o ugovornom osiguranju, već o izvanugovornoj odgovornosti za štetu.

Vlasnik i vozač neosiguranog vozila odgovaraju za nastalu štetu cijelom svojom imovinom.