+387 33 843107 info@zffbih.ba
Select Page

Dobrodošli na stranice Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine

društava za osiguranje sa sjedištem u FBIH

podružnica društava za osiguranje sa sjedištem u RS

miliona KM premije AO u FBIH u 2022. godini

riješen odštetni zahtjev ZFFBIH u 2022. godini

OSIGURAJTE SVOJE VOZILO NA VRIJEME!

Zaštitni fond ima pravo na naknadu od lica koje je odgovorno za štetu, tj. od vozača koji nije bio osiguran. Vlasnik i vozač neosiguranog vozila odgovaraju za nastalu štetu cijelom svojom imovinom.

STOP NEOSIGURANIM VOZILIMA!

Vožnja neosiguranim vozilom je najskuplja vožnja. Naknada štete podliježe oduzimanju pokretne i nepokretne imovine. Svaka osoba koja ima u posjedu ili u vlasništvu vozilo u upotrebi u Federaciji BiH, na cestama ili u područjima dostupnim javnosti i koja ne pribavi...

Kontakt forma

4 + 13 =

Adresa

Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tel. +387 33 843107
fax. +387 33 844098

mail. info@zffbih.ba

Kako nas pronaći